Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 59

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2999 2019-09-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 89/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr XLIV.252.2018, w przedmiocie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2771 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 114/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 13 grudnia 2018 r., Nr II/21/2018, w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
2019 2770 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 98/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r., Nr 227/XXXVI/2018, w przedmiocie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2750 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 181/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r., Nr XLIX/333/2018, w przedmiocie zmiany statutu gminy
2019 2749 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 165/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi B. W. na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r., Nr XL/368/2018, w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2064 2019-06-13 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 603/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr XXX/356/2017, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 1740 2019-05-07 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XXIX/323/17, w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1593 2019-04-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLVII/370/2018, w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 29 2019-01-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2017 r., nr PN.III.4131.1.16.2017.AR, w przedmiocie zmiany nazw ulic
2018 3787 2018-12-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 258/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r., Nr LVI/1113/18, w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2775 2018-10-09 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 192/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r., nr LVIII/1131/18, zmieniającą uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola
2017 2115 2017-08-18 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 37/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ze skargi (...) Spółka z o.o. z siedzibą w (...) na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r., Nr XIX/283/11, w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole
2017 2052 2017-07-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 119/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., nr IN.I.743.29.2016.KB, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 2051 2017-07-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 118/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., nr IN.I.743.29.2016.KB, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 1499 2017-05-25 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 297/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ze skarg T. H. i Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r., Nr XVII/277/03, w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 189 2017-01-11 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 188/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ze skargi Tomasza Matei na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r., nr XIV/178/15, w przedmiocie opłaty targowej
2016 2097 2016-10-11 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 151/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r,. Nr XIV/82/2015, w przedmiocie statutu sołectwa
2016 1746 2016-08-11 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r., Nr IX/101/15, w przedmiocie zasad przysługiwania diet sołtysom
2016 1420 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 538/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr X/131/15, w przedmiocie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego
2016 1419 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 441/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ze skarg Gminy Lubrza na uchwały Rady Miejskiej w Prudniku: z dnia 23 lipca 2004 r., Nr XXVI/276/2004 wraz z uchwałami zmieniającymi; z dnia 28 listopada 2013 r., Nr L/789/2013 oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII/109/2015, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 1418 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 419/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr X/61/2015, w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów rekreacji i sportu
2016 1417 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 417/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/36/2015, w przedmiocie regulaminu przyznawania nagród starosty dla uczniów i absolwentów szkół i placówek oświatowych
2016 1421 2016-06-30 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 11/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi B. W. i E. W. na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r., Nr VII/78/15, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015 171 2015-01-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 357/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie z dnia 19 lutego 2014 r. Nr XLIV/339/2014 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2015 170 2015-01-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 351/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. Nr 191/XXVIII/2014 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2015 169 2015-01-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 334/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. Nr XXX/245/2014 w przedmiocie regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy
2014 2412 2014-11-05 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 232/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r., nr XXI/212/12 w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli
2014 1845 2014-07-29 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 82/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. Nr XXXV/329/13 w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach
2014 538 2014-02-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 314/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. Nr XXXI/286/13 w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania
2013 2956 2013-12-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 299/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r., Nr XXI/165/2013, w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 1994 2013-09-19 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 135/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ze skargi (...) Spółka z o.o. w (...) na uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2012 r., nr XXIV/177/2012, w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
2013 952 2013-04-12 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 443/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2012 r. Nr XXIV/192/12 w przedmiocie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie
2013 680 2013-03-08 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXIII/301/12, w przedmiocie statutu gminy
2013 277 2013-01-22 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 342/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r., Nr XIII.89.2012, w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
2012 1647 2012-11-26 WYROK Wyrok Nr I SA/Op215/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2011 r. nr XIII/107/11 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie umarzania, odraczania, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 472 2012-03-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 530/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r., Nr XII/159/11, w przedmiocie strefy płatnego parkowania
2012 290 2012-02-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 402/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r., Nr V.37.2011 w przedmiocie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
2012 211 2012-02-08 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 300/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r., NR IV.27.2011, w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2012 207 2012-02-07 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 388/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XVIII/247/08, w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez placówki prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 1067 2011-07-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 42/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r., Nr 252/XLVI/10, w przedmiocie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony
2011 1068 2011-07-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 492/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ze skargi M. S. i W. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r., Nr XXIX/431/09, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011 1069 2011-07-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 82/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r., nr XLIV/401/2010, w przedmiocie zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2011 944 2011-07-14 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 91/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na uchwałę Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r., nr XL/248/10 w przedmiocie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 417 2011-03-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 348/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr XXXII/164/09 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu gminy
2011 418 2011-03-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 378/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r., nr XLII/248/2010, w przedmiocie statutu powiatu
2011 419 2011-03-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 459/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r., Nr LXIX/716/10, w przedmiocie statutu
2010 979 2010-07-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 432/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie skargi G. O. na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2008 r. nr XIX/145/08 w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
2010 980 2010-07-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 458/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. Nr XXVII/146/09 w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2010 961 2010-07-16 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 247/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008r., nr XVI/100/08, w przedmiocie zgody na zawieranie umów przez Wójta
2010 962 2010-07-16 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 192/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2001 r., nr XXXVI/491/01, w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2010 963 2010-07-16 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 193/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r., nr XV/126/03, w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2009 1610 2009-12-15 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 225/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 września 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w przedmiocie statutu sołectwa
2009 946 2009-07-24 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 93/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie skargi Zofii Kwiatkowskiej na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 26 sierpnia 2004 r. Nr XXIV/294/2004 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 947 2009-07-24 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 114/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. Nr XXV/229/08 w przedmiocie statutu
2009 877 2009-07-10 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 58/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIV/177/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w przedmiocie statutu ośrodka pomocy społecznej
2009 876 2009-07-10 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 575/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Komprachcice Nr XXV/204/2001 z dnia 12 listopada 2001 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 841 2009-07-03 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 290/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr IV/22/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 753 2009-06-22 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 184/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XXIII/256/08 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 29 lutego 2008 r. w przedmiocie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
2009 754 2009-06-22 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 62/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy