Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1185

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3545 2019-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy TUŁOWICE
2019 3544 2019-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.90.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Głogówek w obrębie Oracze Wielkie
2019 3370 2019-11-04 ANEKS Aneks Nr 5 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2019 r. do Porozumienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
2019 3312 2019-10-29 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/7/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/6/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego
2019 3278 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.132.2019.AP Wojewody Opolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IX.63.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie gminy Chrząstowice
2019 3232 2019-10-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 3200 2019-10-08 ANEKS Aneks Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 2 października 2019 r. do Porozumienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne,
2019 3053 2019-10-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.
2019 2974 2019-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2019 Burmistrza Zdzieszowic; Wojewody Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zdzieszowice
2019 2948 2019-09-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2946 2019-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2019 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja)
2019 2933 2019-09-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 111/19 Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
2019 2896 2019-09-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 2878 2019-09-16 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/6/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego
2019 2864 2019-09-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/5/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej zakładowego ujęcia wody podziemnej w Kluczborku
2019 2843 2019-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2019.MW.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz 2
2019 2794 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2769 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.77.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2712 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2691 2019-08-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2687 2019-08-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-7/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania dotyczącego wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa opolskiego
2019 2683 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.71.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2684 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2682 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2680 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2681 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r., znak IN.I.743.65.2019.AB, dotyczącym stwierdzenia w części nieważności uchwały nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2679 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.58.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2678 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2561 2019-08-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego
2019 2559 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2558 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.56.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubiany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2551 2019-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2550 2019-08-06 ANEKS Aneks Nr 3 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 2504 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.136.2019.AR Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczeniu drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
2019 2503 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.111.2019.AR Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/80/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2502 2019-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.76.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2495 2019-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.3.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 2494 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.46.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 2480 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.49.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2479 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2478 2019-07-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 2468 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Krapkowic; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2469 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2465 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2467 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2466 2019-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2019 2464 2019-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 85/19 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
2019 2459 2019-07-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2458 2019-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.70.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2457 2019-07-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nysa
2019 2379 2019-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
2019 2300 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.12.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 2299 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.65.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2213 2019-06-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestrów domów pomocy społecznej oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim
2019 2173 2019-06-25 ANEKS Aneks Nr 2 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 2115 2019-06-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 2114 2019-06-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2019 2092 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.21.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek obręb Winiary
2019 2093 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.22.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze gmina Głogówek
2019 2047 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/50/2019 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 2048 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.42.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 2028 2019-06-11 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 0510/P/3/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. oraz rozporządzenia zmieniającego nr 0510/P/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 1977 2019-06-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-5/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
2019 1976 2019-06-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-4/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2019 1943 2019-06-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 65/19 Wojewody Opolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie
2019 1941 2019-06-03 INFORMACJA Informacja Nr IN.I.743.55.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. o wyroku uchylającym rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.55.2018.MK z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w regionie ulic Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2019 1942 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1878 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.38.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1877 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.37.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1876 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1866 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1865 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/32/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
2019 1864 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr V/41/2019 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 1855 2019-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.56.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/67/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach
2019 1844 2019-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.52.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
2019 1843 2019-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1829 2019-05-17 ANEKS Aneks Nr 1 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 1828 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1827 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice, obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1739 2019-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 23/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1738 2019-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 15/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1706 2019-05-06 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1665 2019-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1664 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1655 2019-04-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1622 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 24/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1621 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1610 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.48.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1608 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1607 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1594 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1591 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 20/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1592 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1590 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1589 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1588 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1347 2019-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2019 1217 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.16.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 1216 2019-04-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1166 2019-03-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego
2019 1165 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 30/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Krapkowice
2019 1164 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 29/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2019 1163 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 28/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Olesno
2019 1162 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 27/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Opole
2019 1161 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1160 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 25/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Otmuchów
2019 1159 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Lubsza
2019 1158 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Brzeg
2019 1157 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Prószków
2019 1156 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Wilków
2019 1155 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 20/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Namysłów
2019 1154 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Grodków
2019 1124 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
2019 1104 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1103 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2019 1102 2019-03-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2019 1086 2019-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzania postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
2019 1077 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2019 1059 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 1058 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2019 966 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nieważności części uchwały nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 877 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 850 2019-03-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 836 2019-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.26.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 835 2019-03-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 802 2019-02-28 Sprostowanie Sprostowanie Nr IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. nr IN.I.743.92.2018.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie nr II/7/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 801 2019-02-28 Sprostowanie Sprostowanie Nr IN.I.743.84.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. nr IN.I.743.84.2018.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/331/2018/ Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r.
2019 800 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 798 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 796 2019-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 799 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2019 797 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 780 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 687 2019-02-15 ANEKS Aneks Nr 39 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 686 2019-02-15 ANEKS Aneks Nr 38 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 625 2019-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 539 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.5.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 505 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 506 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.93.2018.ŁW Wojewody Opolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2019 507 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 504 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.91.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827
2019 503 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.90.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2019 420 2019-01-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 400 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 401 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 399 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 398 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 336 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.89.2018.MK.MW Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2019 289 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.74.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2019 290 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, część wsi Rudziczka i część wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2019 291 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2019 160 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.192.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2019 159 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.189.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubsza nr II/17/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza, zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej
2019 79 2019-01-07 ANEKS Aneks Nr 1 Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. do Porozumienia nr OUW/OK-1/15 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu zadań Wojewody Opolskiego – organu egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, polegających na egzekucji obowiązku poddania szczepieniom ochronnym
2018 3653 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 133/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Lasowice Wielkie w okręgu wyborczym nr 9
2018 3652 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 132/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
2018 3651 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 131/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2018 3473 2018-12-12 ANEKS Aneks Nr 37 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 3437 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej
2018 3436 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.83.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
2018 3435 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.82.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całosci uchwały nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2018 3434 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.79.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XL.285.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2018 3433 2018-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia nr OUW/BOU-5/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2018 3384 2018-12-06 ANEKS Aneks Nr 36 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 3315 2018-11-29 ANEKS Aneks Nr 35 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 3302 2018-11-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2018 3304 2018-11-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2018 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja) w ramach II naboru wniosków
2018 3300 2018-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.13.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/312/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniającej uchwalę nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2018 3298 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.165.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2018 3287 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 3288 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.42.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 3289 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.164.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłowiczki
2018 3214 2018-11-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 116/18 Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
2018 3178 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.153.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 3179 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.159.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV.275.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2018 3159 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.162.2018.AK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3158 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.160.2018.AK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
2018 3157 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.158.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3156 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.76.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 3132 2018-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.155.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Świerczów nr XXXVIII/214/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów
2018 3124 2018-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2018 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja)
2018 3109 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 3108 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.68.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 3107 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.12.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/302/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi powiatowej
2018 3106 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.152.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego nr XLIV/311/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski
2018 3105 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.151.2018.AK Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/431/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 3035 2018-10-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 103/18 Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa
2018 3011 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.146.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2018 2986 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.148.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLVIII.295.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
2018 2985 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2984 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2952 2018-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.150.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2924 2018-10-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2905 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.139.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2886 2018-10-22 ANEKS Aneks Nr 34 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 10 października 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2888 2018-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Głogówka; Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2865 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.141.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2845 2018-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.128.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/397/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2839 2018-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.133.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2826 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.113.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice
2018 2828 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.130.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2018 2827 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.129.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/399/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 2774 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.119.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
2018 2773 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.118.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2018 2686 2018-10-03 ANEKS Aneks Nr 33 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2680 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2666 2018-10-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego
2018 2619 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2620 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2568 2018-09-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2018 2555 2018-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2018.AD.MW Wojewody Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2347 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.99.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/384/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku
2018 2348 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.100.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII-355/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2295 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LXVI/1246/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIb – Piast” w Opolu
2018 2296 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2294 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.62.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2018 2251 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. wsprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
2018 2250 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.55.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w regionie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2018 2249 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.51.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/285/2018 Rady Gminy Bierawa z 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 2221 2018-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.77.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie
2018 2220 2018-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2018 2218 2018-07-25 ANEKS Aneks Nr 32 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 11 lipca 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2208 2018-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.84.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/594/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023
2018 2201 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2018 2205 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.53.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.255.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2204 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.52.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.254.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2203 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.40.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 2202 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 2187 2018-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.61.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2177 2018-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.73.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2018 2154 2018-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.57.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/226/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (Regulaminu)
2018 2070 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.4.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/288/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 1968 2018-07-05 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.56.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozimku
2018 1967 2018-07-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2018 1856 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.44.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1855 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1805 2018-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.54.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1804 2018-06-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie opolskim
2018 1803 2018-06-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego i prudnickiego
2018 1752 2018-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.47.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/279/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki
2018 1751 2018-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.46.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1678 2018-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.32.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysa w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1677 2018-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.31.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.
2018 1600 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.34.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2018 1599 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/736/2018 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1560 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.40.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 1537 2018-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1504 2018-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1474 2018-05-09 ANEKS Aneks Nr 31 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1405 2018-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdenia nieważności części uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2018 1365 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1364 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1363 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1336 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2018 1335 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 1302 2018-04-23 ANEKS Aneks Nr 30 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1295 2018-04-19 ANEKS Aneks Nr 29 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 1296 2018-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach
2018 1166 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.28.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
2018 1165 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 918 2018-03-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie opolskim.
2018 812 2018-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2018 811 2018-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 797 2018-03-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.42.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w Byczynie
2018 782 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.12.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 781 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.11.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 772 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2018 773 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2018 754 2018-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2018 717 2018-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 718 2018-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.21.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2018 706 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2018 707 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.18.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 708 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej
2018 675 2018-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.1.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 646 2018-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 645 2018-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2018 629 2018-03-06 Postanowienie Postanowienie Wojewody Opolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. nr IN.I.743.12.2018.MK dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 605 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.17.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 604 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 603 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 532 2018-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-2/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2018 514 2018-02-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 502 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 499 2018-02-20 ANEKS Aneks Nr 28 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 494 2018-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 413 2018-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.7.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 412 2018-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 391 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 390 2018-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/12 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 388 2018-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
2018 364 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność części uchwały nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 363 2018-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 348 2018-02-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 280 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.6.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 281 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.10.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 279 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 278 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.1.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2018 252 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży województwa opolskiego
2018 250 2018-01-24 ANEKS Aneks Nr 27 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 247 2018-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.1.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 245 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 244 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 243 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 242 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 214 2018-01-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.54.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzegu
2018 173 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.124.2017.MK/KD Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Kolonowskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 172 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.123.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i Moniuszki
2018 171 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.122.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2018 170 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.121.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2018 169 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.118.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2018 168 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.116.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 167 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.111.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2018 120 2018-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.119.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2018 36 2018-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.114.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2017 3378 2017-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.75.2017.AP Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2017 3331 2017-12-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2017 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 roku, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2017 3333 2017-12-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-5/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2017 3335 2017-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.110.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2017 3334 2017-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.105.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
2017 3301 2017-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.102.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2017 3251 2017-12-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 134/17 Wojewody Opolskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 138/09 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu
2017 3224 2017-12-14 ANEKS Aneks Nr 26 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 3205 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie Nr PN-III.4131.1.53.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Opole
2017 3204 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie Nr PN-III.4131.1.52.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Opole
2017 3203 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.51.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Opole
2017 3101 2017-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.108.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 3049 2017-12-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 132/17 Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy
2017 3048 2017-12-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 131/17 Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudniki
2017 2990 2017-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.104.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu
2017 2991 2017-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.107.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
2017 2971 2017-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.103.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2017 2940 2017-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.101.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale
2017 2892 2017-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.69.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2017 2877 2017-11-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędu
2017 2849 2017-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.100.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/226/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
2017 2821 2017-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.99.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2017 2781 2017-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.96.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części nieważność uchwały nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II”
2017 2751 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.38.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2708 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2017 2709 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.98.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2707 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
2017 2665 2017-11-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2017 Burmistrza Namysłowa; Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2611 2017-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2017 2578 2017-10-18 ANEKS Aneks Nr 25 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2579 2017-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.16.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały uchwały nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 2551 2017-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenów zainwestowanych wsi Kraśków
2017 2483 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.18.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2485 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/160/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2017 2486 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.86.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu
2017 2487 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.87.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania „Wójtowa Wieś II” w Opolu
2017 2484 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Rudniki
2017 2482 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.14.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2455 2017-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2017 Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2398 2017-10-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2017 2400 2017-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/210/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 283
2017 2399 2017-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.83.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/209/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 280
2017 2332 2017-09-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2017 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 roku, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2017 2320 2017-09-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 106/17 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wołczynie
2017 2302 2017-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2017 Burmistrza Gminy Paczków; Wojewody Opolskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2288 2017-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-4/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
2017 2287 2017-09-14 ANEKS Aneks Nr 24 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2286 2017-09-14 ANEKS Aneks Nr 23 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2263 2017-09-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego
2017 2255 2017-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
2017 2207 2017-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2189 2017-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2188 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.73.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2017 2156 2017-08-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 98/17 Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głubczycach
2017 2155 2017-08-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 97/17 Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice
2017 2141 2017-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.10.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie
2017 2143 2017-08-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2017 2128 2017-08-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.67.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2118 2017-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.9.2017.LM Wojewody Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/600/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa
2017 2109 2017-08-11 ANEKS Aneks Nr 22 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2087 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.68.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2086 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.61.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w graniach gminy Gogolin – Część „A”
2017 2074 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2017 2073 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/356/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice
2017 2072 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2017 2050 2017-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski-Wschód” w granicach gminy Izbicko-część „A”
2017 2037 2017-07-21 ANEKS Aneks Nr 21 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 1954 2017-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2017 1882 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2017 1811 2017-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.44.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu
2017 1798 2017-07-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2017 1797 2017-07-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin „PROKADO” z siedzibą w Prószkowie
2017 1746 2017-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie opolskim
2017 1749 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice
2017 1748 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/223/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2017 1747 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.34.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2017 1703 2017-06-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/17 Wojewody Opolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
2017 1686 2017-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 62/17 Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w okręgu wyborczym nr 6
2017 1611 2017-06-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego
2017 1610 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.38.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady
2017 1470 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 1469 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w prawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
2017 1468 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego)
2017 1466 2017-05-15 Aneks Aneks Nr 20 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 1438 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2017.PS Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice
2017 1380 2017-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2017 1379 2017-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1306 2017-04-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1307 2017-04-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1298 2017-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/522/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w regionie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej
2017 1297 2017-04-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 kwietnia 2017 r. sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1123 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2017 1052 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 1050 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.18.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 1051 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 1048 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.16.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdenia nieważności w całości uchwały nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 1049 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.17.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 1047 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 1046 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 1045 2017-04-05 ANEKS Aneks Nr 19 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 975 2017-04-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2017 877 2017-03-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 36/17 Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głuchołazach
2017 833 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
2017 834 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
2017 832 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.11.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
2017 803 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2017 785 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 731 2017-03-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2017 685 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wykonania zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 684 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 633 2017-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 582 2017-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7 Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2017 541 2017-02-20 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego
2017 513 2017-02-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2017 507 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 506 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 505 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r
2017 503 2017-02-14 ANEKS Aneks Nr 18 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 475 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 474 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.31.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/155/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2017 473 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2017 472 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXV/193/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
2017 471 2017-02-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 371 2017-02-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/17 Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
2017 327 2017-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 319 2017-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 303 2017-01-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 283 2017-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 269 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 268 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 267 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 141 2017-01-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego
2017 140 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.23.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 139 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
2017 138 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2017 79 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2017 78 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
2017 77 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowie, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
2017 76 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.10.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2016 2801 2016-12-21 ANEKS Aneks Nr 17 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 2800 2016-12-21 ANEKS Aneks Nr 16 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 2739 2016-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 4131.1.21.2016.AR Wojewody Opolskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XII/71/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu
2016 2502 2016-11-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. o sprostowaniu błędu
2016 2474 2016-11-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 156/16 Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój
2016 2408 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.58.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/132/16 rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2305 2016-11-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2016 2245 2016-11-04 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2016 Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego
2016 2183 2016-10-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 2182 2016-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 2140 2016-10-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 122/16 Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2016 2110 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.57.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2016 1980 2016-09-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2016 1931 2016-09-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 139/16 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie
2016 1930 2016-09-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 138/16 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujeździe
2016 1912 2016-09-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2016 1884 2016-09-14 ANEKS Aneks Nr 15 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1859 2016-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.54.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XIX/163/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 1830 2016-09-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 126/16 Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki
2016 1829 2016-09-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 125/16 Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Branice
2016 1783 2016-08-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-1/16 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2016 1749 2016-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.52.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/323/2016 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
2016 1705 2016-07-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 115/16 Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cisek
2016 1575 2016-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.45.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIX/93/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki
2016 1574 2016-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.44.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIX/92/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce
2016 1573 2016-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.43.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIX/91/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża
2016 1531 2016-07-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu
2016 1530 2016-07-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 83/16 Wojewody Opolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki
2016 1509 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.41.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVI/113/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
2016 1508 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.13.2016.AP Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1479 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.35.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
2016 1430 2016-07-01 ANEKS Aneks Nr 14 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1414 2016-06-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. o sprostowaniu błędu
2016 1415 2016-06-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2016 1399 2016-06-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Burmistrza Zawadzkiego; Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawadzkie
2016 1377 2016-06-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 1360 2016-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrejestrowania z Rejestru związków miedzygminnych Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie
2016 1359 2016-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Celowego Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI„
2016 1357 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 13 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1356 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 12 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1336 2016-06-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 1323 2016-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 1293 2016-06-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/16 Wojewody Opolskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
2016 1292 2016-06-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 65/16 Wojewody Opolskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2016 1217 2016-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.30.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie stwierczenia nieważności części uchwały nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
2016 1125 2016-05-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2016 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych