Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 84

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1607 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1592 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1057 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 780 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 397 2019-01-30 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 21 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 7/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 3284 2018-11-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 3245 2018-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2018 3090 2018-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2018 zawarte w dniu 21 września 2018 roku
2018 2805 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2451 2018-09-11 UMOWA Umowa Nr KST.031.1.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „III Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku”
2018 1364 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2018 1235 2018-04-12 UMOWA Umowa Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku
2018 705 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 242 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 233 2018-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016/17 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 3238 2017-12-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/WO/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach
2017 2808 2017-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.8.2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2117 2017-08-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie realizacjii zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – Etap I”
2017 1649 2017-06-09 UMOWA Umowa Nr 2/2017 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017 1307 2017-04-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 878 2017-03-23 UMOWA Umowa Nr 1/2017 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku
2017 327 2017-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2016 2738 2016-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 1840 2016-09-08 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 933 2016-04-18 UMOWA Umowa Nr 14/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie akwenu Dębowa”
2016 914 2016-04-14 UMOWA Umowa Nr 1/2016 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku
2016 897 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 891 2016-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań ponadgminnych należących do Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2016 254 2016-01-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2016 236 2016-01-28 UMOWA Umowa Nr 1/2016 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania w 2016 roku I etapu zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ulica Nowe Osiedle w Bierawie”
2016 217 2016-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2015 2260 2015-10-27 UMOWA Umowa Nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1211O Zwiastowice- Ucieszków na odcinku Gościęcin-Trawniki”
2015 1909 2015-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.6.2015 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1215 2015-05-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 991 2015-04-14 UMOWA Umowa Nr 2/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji na zakup materiałów do pracowni terepeutycznych
2015 990 2015-04-14 UMOWA Umowa Nr 1/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów- DK nr 38- etap II
2015 134 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2014 2705 2014-12-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 1943 2014-09-01 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 1925 2014-08-27 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. do Porozumienia z dnia 26 września 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 1918 2014-08-21 UMOWA Umowa Nr 73/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce"
2014 1739 2014-07-07 UMOWA Umowa Nr 1/2014 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów- DK Nr 38”
2014 1069 2014-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 620 2014-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 110 2014-01-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2013 2516 2013-11-15 UMOWA Umowa Nr 244/2013 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych”
2013 2206 2013-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1932 2013-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.6.2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1875 2013-08-29 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 7/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1721 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Cisek; Wójta Gminy Pawłowiczki; Wójta Gminy Polska Cerekiew; Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1662 2013-07-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 marca 2013 r. Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2012 rok
2013 1149 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Cisek; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku
2013 972 2013-04-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2013 582 2013-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2013 581 2013-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2013 23 2013-01-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2012 1650 2012-11-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2012 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1483 2012-10-24 UMOWA Umowa Nr 21/2012 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie pomocy finansowej
2012 1469 2012-10-23 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 września 2012 r. do Porozumienia Nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkól ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Komornie
2012 1387 2012-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.3.2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2012 1336 2012-09-27 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 1121 2012-08-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice- Pawłowiczki
2012 882 2012-06-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2012 Wójta Gminy Cisek; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie PROWADZENIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 2012 ROKU 
2012 826 2012-06-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 maja 2012 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2012 roku
2012 421 2012-03-20 UMOWA Umowa Nr 1 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej 
2012 182 2012-01-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2011 1784 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1787 2011-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 0711.14.2011 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 941 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0711.13.2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku
2011 849 2011-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku
2011 625 2011-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 0711.9.2011 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 456 2011-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania realizacji zadań własnych Powiatu obejmujących organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2011 105 2011-01-28 ANEKS Aneks Nr 2 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. do umowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kedzierzyńsko - Kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej na terenie miejscowości Ostrożnica ul.Pawłowska
2010 1577 2010-11-24 ANEKS Aneks Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do umowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko - kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica ul.Pawłowska
2010 1481 2010-11-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko- kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica ul. Pawłowska
2010 820 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku
2010 604 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zadania Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2010 509 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2010 roku
2010 114 2010-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2009 1769 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu
2009 1770 2009-12-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
2009 1213 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/P/09 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 929 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 90 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 100/389/2008 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim