Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 55

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1589 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 779 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 405 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2019 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2019
2019 401 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2018 3305 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Ludzie Otmętu - takie tu buty” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 2904 2018-10-23 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 2209 2018-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2017 rok
2018 2200 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.4.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże”
2018 601 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.2.2018 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 502 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 277 2018-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2018
2017 1186 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia
2017 683 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 374 2017-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2017
2017 269 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 243 2017-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.031.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie
2016 1279 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 494/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 465/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
2016 912 2016-04-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
2016 525 2016-03-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2016 435 2016-02-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 398 2016-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2016 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2016
2015 1011 2015-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok
2015 689 2015-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2015 539 2015-03-05 ANEKS Aneks Nr 1 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 lutego 2015 r. DO POROZUMIENIA AO.3153.1.2015 zawartego w dniu 5 lutego 2015 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015.
2015 402 2015-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015
2015 183 2015-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2014 1105 2014-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok
2014 428 2014-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 349 2014-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2014 204 2014-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2014
2013 2793 2013-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.4.2013 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
2013 1876 2013-08-29 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 9/P/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 973 2013-04-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 899 2013-04-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2012 rok
2013 820 2013-03-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2013 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2013
2013 819 2013-03-26 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 lutego 2013 r. do Porozumienia nr RW.3153.1.2013 z dnia 29.01.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2013 273 2013-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 165 2013-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 48/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
2012 1608 2012-11-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 47/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2012 1337 2012-09-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok
2012 1174 2012-08-17 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. do porozumienia Nr AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012
2012 1033 2012-07-20 ANEKS Aneks Nr nr 1 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2011 1207 2011-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.
2011 669 2011-05-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2011 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 357 2011-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031-1/2011 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2010 1166 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2010 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 964 2010-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/174/2009 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok
2010 494 2010-03-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0118-1/2010 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2010 420 2010-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2009 1728 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2009 r.
2009 1512 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowice za 2008 rok
2009 1214 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/P/09 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 934 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/2009 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 254 2009-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or. 0118 - 1/2009 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2009 106 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 463/2008 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2009 rok