Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 26

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1588 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1480 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/34/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2019 399 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2018 2821 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 1254 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/475/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2018 244 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2017 1705 2017-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych
2017 1309 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/343/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2017 1122 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pokój; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią szkołę branżową I stopnia pod nazwą Szkoła Branżowa I stopnia w Pokoju oraz na prowadzenie tej szkoły przez Gminę Pokój
2017 267 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2016 901 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/186/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2016 234 2016-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
2015 917 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/51/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2015 135 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
2014 1106 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/532/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2014 127 2014-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2013 2023 2013-09-25 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 września 2013 r. do Porozumienia Nr 6/P/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 901 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/356/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2013 428 2013-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2012 1317 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/205/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2010 1167 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadania samorządowego
2010 115 2010-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2009 1212 2009-10-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/P/09 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2009 931 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2009 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 2 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 56/339/2008 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009
2009 2 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr 56/339/2008 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009