Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 109

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2116 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 534/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 rok
2019 1656 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 619/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2019 1505 2019-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr CRU-000653/19 KTWZ.4041.00001.2019 KTWZ.KW-00088/1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2019 671 2019-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 62/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich ”
2019 96 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 462 w m. Pogorzela"
2018 3311 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-II.041.2.2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3310 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-II.041.1.2018 Wójta Gminy Pakosławice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy - II edycja” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3309 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.5.2018 Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3308 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.4.2018 Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „100 pieśni na 100-lecie Odzyskania Niepodległości - XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3307 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.3.2018 Burmistrza Prudnika; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3306 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.2.2018 Wójta Gminy Skoroszyce; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pn.: „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas” Gminie Skoroszyce
2018 3305 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Ludzie Otmętu - takie tu buty” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3269 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 6357/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 2924 2018-10-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2230 2018-07-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą VIII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł
2018 2200 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.4.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże”
2018 1516 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 5234/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 rok
2018 1443 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 5285/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 1002 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 5225/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 4
2018 779 2018-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe"
2018 600 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogówek realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 relacji Głogówek – Głogowiec”
2018 526 2018-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice”
2018 500 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie "Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach - droga wojewódzka nr 415"
2018 452 2018-02-12 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2018 251 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Dobrodzienia zadania o nazwie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901.
2017 3240 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 4761/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 5
2017 3239 2017-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 4760/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Kłodnica Nr 2
2017 2993 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 4704/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 2562 2017-10-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej ,,Prószków – Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”
2017 2314 2017-09-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Śląskie Województwu Opolskiemu zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia przez Województwo Śląskie od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 2105 2017-08-09 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2017 1704 2017-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 1300 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 3543/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2016 rok
2017 1288 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 3584/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 868 2017-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.1.2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu” na gruntach położonych w obrębie Kłodnica w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle w zakresie budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 423 (ul. Kłodnicką)
2017 802 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku od ul. Weselnej do ul. Leśnej w miejscowości Świercze”
2017 570 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 3211/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 5
2017 569 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 3210/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2016 2916 2016-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia Nr R.U.DIG-0812-31-17/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
2016 2427 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.17.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadań pn.: 1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Opolskiej z drogami gminnymi ul. Kolejową i ul. Struga oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borki” 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki”
2016 2428 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Popielów
2016 2174 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 2739/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2016 1885 2016-09-14 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 1748 2016-08-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "VII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2016 1147 2016-05-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 994 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 2015/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2016 495 2016-03-01 KOMUNIKAT Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały przyjmującej program rozwoju pn. „Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2022”, o adresie strony internetowej, na której ww. Program został zamieszczony oraz o terminie, od którego jest stosowany
2016 447 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.55.2015 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 397 2016-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4110.46.901.13.2015 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 z droga krajową nr 46 (rondo)” oraz przekazanie zarządu drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 3+654,01 do km 4+083,91
2015 3292 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 1446/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 4
2015 3291 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 1445/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2015 1842 2015-08-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2015 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "VI Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2015 1721 2015-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego Miasta Opola, polegającego na prowadzeniu liceum
2015 1084 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 543/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2014 2692 2014-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 5730/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia i ustanowienia obrębów ochronnych w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 4
2014 2620 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok
2014 2558 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nysa zadania własnego województwa, polegającego na prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej
2014 2505 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Nr DRP/1/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 października 2014 r. o podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju pt. Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”, adresie strony internetowej, na której program został zamieszczony oraz terminie od którego jest stosowany
2014 2041 2014-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Opolskie Województwu Małopolskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa opolskiego
2014 1944 2014-09-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "V Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2014 1920 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 5378/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 5
2014 1809 2014-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4381/46/1/2014 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania DK 46 z ul. Opolską w miejscu włączenia projektowej obwodnicy m. Dobrodzień w ciągu DW 901 (etap I)” oraz przekazanie zarządu drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 132+560 do km 132+965
2014 1262 2014-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2013 2084 2013-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 3510/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2012 rok
2013 2048 2013-09-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego powiatu, polegającego na prowadzeniu technikum, kształcącego w zawodach medycznych
2013 1817 2013-08-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie realizacji zadania realizację zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "IV Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł"
2013 1109 2013-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2013 538 2013-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) – Przywory” i udzielenia pomocy finansowej
2013 233 2013-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzajemnego powierzenia realizacji zadania „Kolejowych przewozów pasażerskich na liniach stycznych pomiędzy województwem opolskim i śląskim”
2012 1486 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 2584/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2012 1214 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2012 919 2012-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "III Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł"
2012 728 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1779/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 4
2012 618 2012-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 1879/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2011 1964 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 1614/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zniesienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa opolskiego
2011 1111 2011-08-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „II Woje-wódzki Plener Profilaktyczny – Trzeźwy Umysł”
2010 1177 2010-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie oustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa opolskiego
2010 1168 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2010 Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1167 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadania samorządowego
2010 1164 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2010 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1165 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1166 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2010 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1169 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 1163 2010-09-14 ANEKS Aneks Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2010 r. aneks do porozumienia nr 5/2010
2010 1170 2010-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2010 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. dotyczące realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2010 856 2010-06-11 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 15
2010 670 2010-05-11 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 14
2010 603 2010-04-23 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. do porozumienia Nr R.U.DIG–0812–31–8/09 zawartego w dniu 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)”
2010 582 2010-04-21 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 13
2010 256 2010-02-15 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 12
2009 1764 2009-12-23 ANEKS Aneks Nr 3 Starosty Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Opolskiego
2009 1448 2009-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo - wymiennych na terenie województwa opolskiego
2009 1318 2009-11-03 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 11
2009 1241 2009-10-15 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 10
2009 1124 2009-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DIG-0812-31-8/09 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)”
2009 1037 2009-08-12 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 9
2009 1018 2009-08-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 931 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2009 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 932 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 19/2009 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 930 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/2009 Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 928 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2009 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 929 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2009 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 933 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 20/2009 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 927 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2009 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 934 2009-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/2009 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 835 2009-07-03 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie adresu strony internetowej na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 794 2009-06-26 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 8
2009 471 2009-04-21 KOMUNIKAT Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 7
2009 219 2009-02-27 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 6