Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 63

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2434 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w plaie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2019
2019 2147 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019
2019 2087 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2088 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2086 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2085 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
2019 317 2019-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/126/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019
2018 3188 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/117/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2018 2149 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/110/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zmieniająca Uchwałę Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 2148 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/108/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2018 1853 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/103/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1829 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 1828 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/98/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału obszaru gmin- członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2018 195 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 35 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2017 3328 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/96/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3327 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/95/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3326 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/94/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/59/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2599 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/86/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad obejmowania, cofania i zbywania udziałów i akcji
2017 1085 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/73/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2016 2874 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/71/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017
2016 1350 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1349 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/61/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1348 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/60/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 1347 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/59/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1346 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/58/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1345 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/57/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1344 2016-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2016 1334 2016-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2016 136 2016-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/46/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016
2015 1230 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/31/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1229 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/30/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie podziału obszaru gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na sektory
2014 2816 2014-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/20/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2015
2014 2594 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/16/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2593 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/15/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1368 2014-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/8/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 05 września 2013r. nr XXXV/41/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1367 2014-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/7/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1366 2014-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/4/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 59 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/51/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 58 2014-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/49/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie podziału obszaru gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2013 1956 2013-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/41/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1538 2013-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/37/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku z dnia 22 maja 2013 roku nr XXXII/36/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1315 2013-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/36/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1242 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/33/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad obejmowania, cofania i zbywania udziałów i akcji
2013 1241 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/32/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” mających charakter cywilnoprawny
2013 1144 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/31/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1073 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/26/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego ”Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/15/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1072 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/15/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1052 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/30/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/18/12 z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1051 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/27/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1050 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/25/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 861 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/29/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/17/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 860 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/28/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 859 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/17/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 759 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/23/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013
2013 723 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/18/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 648 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/19/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 602 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/20/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2012 1323 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/7/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 470 2012-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/18/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2012
2011 903 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011
2010 1099 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/14/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2010
2009 1175 2009-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/1/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region" na rok 2009